V úterý 16.5. se vybraná skupina našich dětí zúčastnila 16.ročníku Dopravní soutěže v Botanické zahradě. Děti poznávaly dopravní značky, řešily dopravní situace, poznávaly důležitá telefonní čísla, odhadovaly správné a nesprávné chování v silničním provozu. Svého úkolu se zhostily velmi zodpovědně a reprezentovaly naši školku na výbornou! DĚKUJEME!