Školní družina zajišťuje péči o žáky v době před vyučováním a následně po vyučování do příchodu rodičů.
ŠD je organizována ve 4 skupinách pro denně docházející žáky. Obsahem činností ve školní družině je vedení zájmových a rekreačních zaměstnání, částečně také příprava žáků na vyučování.