Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici v Olomouci je školská instituce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním posláním školy je být součástí léčebného procesu žáka, který se po ukončení hospitalizace úspěšně začlení do výchovně-vzdělávacího procesu ve své kmenové škole. Škola sídlí v budově Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.