Mateřská škola při Fakultní nemocnici v Olomouci je školská instituce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním posláním školy je být součástí léčebného procesu žáka, který se po ukončení hospitalizace úspěšně začlení do výchovně-vzdělávacího procesu ve své kmenové mateřské škole. Škola sídlí v budově Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

MŠ provozuje svou činnost v budově Dětské kliniky. O děti se zde starají 2 pedagožky, které se střídají na všech odděleních. Učitelky s dětmi pracují většinou individuální formou v herně, ve třídě nebo u lůžka. Pedagogická práce probíhá dle ŠVP a třídního vzdělávacího programu pro MŠ upraveného na pracovní podmínky daného oddělení. Pedagogická práce obsáhne všechny oblasti předškolního vzdělávání: biologickou, psychologickou, interpersonální. Největší důraz je kladen na výtvarnou a pracovní činnost, která umožňuje uvolnění a má terapeutický účinek u dětí.

Přítomnost „mateřinek“ je na odděleních kliniky nesmírně potřebná a smysluplná. Výsledky práce učitelek na MŠ v nemocnici jsou odměněny spokojenými dětmi, rodiči i zdravotníky. Obsah, organizace a průběh vzdělávání je přizpůsoben zdravotnímu stavu dětí. Výchovně – vzdělávací činnost probíhá v souladu s Rámcově-vzdělávacím programem pro MŠ. Třídní vzdělávací plán je rozdělen do tematických celků a podtémat, které se vztahují k určitému měsíci a respektují hlavní cíle předškolního vzdělávání. Během školního roku jsou pro všechny hospitalizované děti pořádané
akce ve společenské místnosti „Sluníčko“.