3D pero

I žáci v nemocnici mají možnost pracovat v rámci vyučovacího bloku s 3D perem.

Den Země

Den Země je každoroční událost organizovaná 22.dubna a zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochrany životního prostředí ve společnosti. Naše děti pod vedením paní učitelky Jitky namalovaly obrázky Země a přírody, jak ji vidí svýma očima.