Akce v měsíci dubnu

3. 4.    MAŇÁSKOVÉ DIVADLO v naší MŠ 5. 4.   UKLIĎME ČESKO – vycházka s úklidem 9. 4.   FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ v MŠ 12. 4. CANISTERAPIE – hra s pejskem 17. 4. Návštěva divadelního představení v Divadle hudby 24. 4. MUZIKOTERAPIE – dopoledne s p.Tomkovou a hudebními nástroji 25. 4. „SLET ČARODĚJNIC“- dopoledne na zahradě MŠ 26. 4. Návštěva výstavy  JARNÍ FLORA

Akce v měsíci březnu

4.3.- 5.3. Jarní prázdniny= prázdninový provoz 11.3. VELIKONOČNÍ POHÁDKA- divadelní představení v Divadle hudby 13.3. Muzikoterapie s paní Tomkovou 15.3. Canisterapie 18.3. Maminko, tatínku, dočisti mi pusinku (přednáška o dentální hygieně) 20.3. SKŘÍTEK- divadelní představení v Divadle hudby 22.3. FOR Model – návštěva výstavy na Výstavišti Flora ODEMYKÁNÍ ZAHRADY – dle příznivého počasí uvítáme dopoledne jaro na naší zahrádce

Týden pro WELLBEING

Týden pro wellbeing v termínu 13. – 20. února 2024 je nová výzva, ke které jsme se mohli připojit díky aktivitě Proměny Karla Komárka, se kterými jsme od loňska v přátelském kontaktu na sociálních sítích. Akce by měla podpořit kvalitní vztahy mezi dětmi, pedagogy a rodič.i Cílem počinu, do kterého se zapojilo již více než 70 organizací vzdělávacího systému, je společně poukázat na důležitost wellbeingu, který pomáhá s prevencí duševních chorob u dětí a mladistvých. Jakých aktivit jsme se zúčastnili? V úterý 20. února jsme […]

Olomoucký harcovník

Třetí ročník naší dobrodružné cestovatelské akce, při které jsme během dopoledne 22.2. zkusili využít co nejvíce dopravních prostředků. Naše originální Tour de Olomouc se opět vydařila! V dalších letech se pokusíme znovu zařadit do našeho tématického bloku Čím cestujeme.

Akce v měsíci únoru

1.2. Zimní olympiáda 5.- 9.2. Masopustní týden 14.2. Maňáskové divadlo v MŠ 16.2. Canisterapie 21.2. Divadelní představení Pinocchio v Mozarteu 26.2. Canisterapie 29.2. Beseda se strážníky Městské policie