Přijímání dětí probíhá neustále v průběhu celého školního roku od 1. 9. do 30. 6. v dopoledních hodinách.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole mohou zákonní zástupci dítěte dostat v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy a podat v MŠ.

Během zápisu obdrží rodiče podrobné informace o zvolené formě vzdělávání a mají možnost prohlédnout si prostory MŠ i práci s dětmi. Nabízíme také možnost předběžných informací a prohlídku MŠ před samotným zápisem po předchozí telefonické domluvě.

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ:

  • Vyplněná Žádost o přijetí do MŠ a vyplněný Dotazník (ke stažení v liště „dokumenty ke stažení“)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doporučení speciálně pedagogického centra
  • Lékařská zpráva odborného lékaře nebo psychologa
  • Potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/200 Sb. od dětského lékaře (součást Žádosti o přijetí)

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistenta pedagoga zajistí škola na základě doporučení příslušného speciálně pedagogického centra a finančního zajištění ze státního rozpočtu, osobního asistenta zajišťuje a financuje zákonný zástupce dítěte.

Kriteria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání v MŠ jsou přednostně přijímány děti:

  1. děti s poruchami hybnosti, které mají lékařem předepsanou rehabilitaci
  2. děti s jiným zdravotním postižením
  3. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky