Rubikon, z.s. sdružuje rodiče a přátele dětí se zdravotním postižením. Cílem spolku je zastupovat zájmy a potřeby dětí se zdravotním postižením, které navštěvují Mateřskou školu. K tomuto cíli jsou zaměřeny všechny aktivity spolku. Spolek pořádá řadu akcí, do kterých se zapojují nejen děti se zdravotním postižením, z MŠ, ale i děti zdravé, čímž se naplňují podmínky integrace dětí s handicapem do běžných aktivit.

Členy spolku se mohou stát rodiče, rodinní příslušníci dětí, navštěvujících naše zařízení a také všichni občané ČR, kteří projeví zájem o činnost spolku.

Spolek je řízen výborem sdružení, který zastupuje předseda Mgr. Blanka Mynaříková.

Spolek nevybírá členské příspěvky, finančními zdroji jsou sponzorské dary členů a přátel sdružení, případné dotace, získané na realizaci projektů.

Prostředky spolku se využívají na krytí akcí zaměřených na integraci dětí MŠ (solná jeskyně, canisterapie, jednodenní akce – rafty, financování autobusu na školní výlet, občerstvení a odměny při odpoledních akcí pro rodiče s dětmi…)

Za finanční podporu a jakoukoli pomoc při pořádání akcí pro děti budeme velmi vděční.

Číslo účtu: 3216273319/ 0800