Letní prázdniny 2024

MŠ MOŠNEROVA BUDE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH  UZAVŘENA OD 15. 7. DO 18. 8. 2024 Budeme se na vás těšit opět v pondělí 19. 8. 2024. Mgr. Jana Králová MŠ Mošnerova

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 1. 2024

Výše úplaty za předškolní vzdělávání byla od 1. 1. 2024 stanovena na částku 450 Kč. Tato částka bude inkasem strhávána spolu se stravným. Navyšte si proto prosím inkasní limit ve své bance. Pokud někdo platí trvalým příkazem, číslo účtu i variabilní symbol je stejný jako u stravného (do poznámky JMÉNO DÍTĚTE)- pouze částku za stravné navyšte o 450 Kč. OD ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JSOU OSVOBOZENY DĚTI, KTERÉ MAJÍ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ. (předškolní děti + děti s odkladem školní docházky) Tyto děti budou nadále platit […]

Poděkování

Do naší školky pravidelně 4x týdně dochází na praxi studenti olomoucké zdravotní školy. Jedna z vedoucích zorganizovala sbírku, do které zapojila studenty i ostatní kolegy. Společně dali dohromady částku 7000 Kč, která bude využita k nákupu pomůcek pro stimulaci a rozvoj dětí. Společně obdarovali naše děti a personál vánočním přáním a podpořili nás i nákupem na vánočním jarmarku. Velmi si vážíme iniciativy paní učitelky a ochoty všech, kteří se zapojili!

Tři králové

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám… Skoro dvoutýdenní tematický projekt zaměřený na putování tří králů jsme pojali co nejvíce multismyslově. To proto, aby všechny děti dostaly možnost dotknout se i takových témat, která se mohou zdát pro ně vzdálená a nepřenositelná. Králové hledali zlato, které pak nesli Ježíškovi do betléma, školkou vonělo kadidlo a oblohou plnou hvězd, za tiché, chladné noci, proletěla kometa… Dbáme na souznění s tradicemi, zapojení všech oblastí poznání a hlavně, aby to byla zábava. Celé putování jsme […]

Dobropunč

Letos poprvé se naše školka měla možnost zapojit do projektu Dobropunčování Dobrého místa pro život . V dobročinném stánku jsme kromě punče mohly prodávat naše výrobky i výrobky, kterými nás podarovali naši blízcí a rodiče našich bývalých žáčků. Děkujeme. Velký dík také patří paní Velíškové, mamince naší Barunky , která zajišťovala veškerou organizaci celé akce. Děkujeme i zaměstnancům Lobster Restaurant a olomouckým hasičům, kteří spolu s námi prodávali punč ve stánku do zbytku dne. Obrovské nasazení a nadšení, se kterým jsme se do celé akce […]

Akce v měsíci lednu

2.1.- 5.1. Tříkrálový týden – aktivity spojené s příchodem tří králů, tradice, příběh, tématické hry 25.1. Zimní olympiáda na zahradě MŠ (dle počasí) canisterapie (každé druhé pondělí od 8 hod)