Internát ZŠ a MŠ logopedické poskytuje ubytování části našich žáků, kteří z různých důvodů nemohou do školy docházet denně. Provoz na internátě organizujeme v týdenním režimu. Mimotřídní výchovná a vzdělávací činnost našich žáků ubytovaných v internátě školy probíhá ve výchovných skupinách.  Noční službu zajišťuje asistentka pedagoga. Obsahem činností v internátě je příprava žáků na vyučování včetně ILP, vedení zájmových a rekreačních zaměstnání, zajišťování hygienického režimu apod.