Zahájení školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 4. září 2023. Na žáky 2. – 9. ročníku se budeme těšit v 8.00h na nádvoří školy, na žáky 1. ročníku v 10.00h. Internátní žáci se mohou ubytovat od 7.30h na internátě školy. Všichni žáci jsou automaticky přihlášeni na oběd, který se bude vydávat od 10.30h. Pro žáky 1. až 3. ročníku je zajištěna odpolední školní družina do 16.30h.

Pozor, uzavření komunikace

Vážení občané, v období od 28. 8. do 30. 8. 2023 budou prováděny asfaltové práce na akci Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek l1l, která se nachází těsně blízkosti vašich domů. Ve dnech 29. 8. (úterý) a 30. 8. (středa) budou tyto práce probíhat za PLNÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACE, příjezd dopravními prostředky po této komunikaci proto nebude možný, ani pro obyvatele přilehlých nemovitostí! Pro zachování bezpečnosti a zdárný průběh výstavby Vás žádáme o respektování osazeného přechodného dopravního značení, případných informačních tabulek a zábran pro usměrnění pohybu […]

Lyžařský výcvik

Žáci 7., 8. a 9. ročníku naší ZŠL se zúčastnili lyžařského výcviku na Hrubé Vodě ve dnech 19. – 23. 2. 2023. Všichni se i přes zhoršené sněhové podmínky něco naučili, hlavně si to užili a odnesli si spoustu zážitků.