3.11. Uspávání broučků- dušičková vycházka na starý hřbitov, uspávání broučků v listí

6.-10.11. Svatomartinský týden- aktivity spojené se svatým Martinem

20.11. Canisterapie

22.11. Divadelní představení O VLKOVI, KTERÝ VYPADL Z KNÍŽKY v Mozarteu

23.11. Výroba adventních věnců