3. 4.    MAŇÁSKOVÉ DIVADLO v naší MŠ

5. 4.   UKLIĎME ČESKO – vycházka s úklidem

9. 4.   FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ v MŠ

12. 4. CANISTERAPIE – hra s pejskem

17. 4. Návštěva divadelního představení v Divadle hudby

24. 4. MUZIKOTERAPIE – dopoledne s p.Tomkovou a hudebními nástroji

25. 4. „SLET ČARODĚJNIC“- dopoledne na zahradě MŠ

26. 4. Návštěva výstavy  JARNÍ FLORA