6.3. Canisterapie

14.3. CIRKUSÁRIUM- divadelní představení v Mozarteu

17.3. FOR MODEL – návštěva výstavy modelů na výstavišti Flora

20.3. Canisterapie

22.3. zubní prevence, praktické ukázky zubní hygieny studenty

ODEMYKÁNÍ ZAHRADY- VÍTÁNÍ JARA dopoledne plné her na zahradě