6. října se žáci V. třídy zúčastnili Oslav lesa na Floře. Jako vstupenku děti společně vytvořily plakát a knížečku na téma Jak vzniká les. Na Oslavách nám počasí přálo, tak si to všichni naplno užili, pobavili se a u toho se dozvěděli nové zajímavé věci nejen o lese.