Preventivní program

Dne 11. a 13. 10. 2022 proběhl na naší škole program zaměřený na prevenci problémového hráčství s názvem „Hra na hraně“. Akci pořádala společnost Podané ruce o.p.s.  Žáci osmé a žáci devátých tříd se seznámili s informacemi a riziky gamblingu s cílem povzbudit zodpovědné rozhodování. 

Burza práce a vzdělání

Dne 13. 10. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Burzy práce a vzdělávání. Akce proběhla na Výstavišti Flora Olomouc v pavilonu A. Děti zde získaly informace o nabízených oborech na SŠ v Olomouckém kraji, na stanovištích si prakticky mohly vyzkoušet různá povolání. Také si zasoutěžily o hodnotné ceny vystavovatelů.

Exkurze do Globusu

Dne 20. 9. 2022 se žáci IX. A a IX. B zúčastnili exkurze do řeznictví a pekárny Globus Olomouc, kde se v rámci výběru povolání dozvěděli požadavky a podmínky pro výkon těchto profesí.