Návštěva Flory Olomouc

Žáci našich 7. tříd se v pátek 21. 4. 2023 zúčastnili tradiční výstavy Flora Olomouc. Kromě mimořádných zážitků ze světa rostlin měli možnost seznámit se středními školami zaměřenými na obory zemědělství, zahradnictví, lesnictví a podobně. 

Workshop v Muzeu umění Olomouc

Naši páťáci se zúčastnili workshopu s názvem Mezi uměním, vědou a životem, který pořádalo Muzeum umění Olomouc. Žáci se seznámili s povoláním architekta a s tím, co by měl znát a umět. Vyzkoušeli si sami navrhnout půdorys budovy i celého města.  

Projekt IKAP

Žáci 8. a 9. ročníků jsou v tomto školním roce zapojeni do klíčové aktivity IKAP II: Podpora polytechnického vzdělávání. Každý měsíc navštěvují chemické laboratoře Střední školy logistiky a chemie, kde pod vedením odborných pedagogů poznávají a také prakticky zkouší nejrůznější chemické metody, pokusy a výpočty ke zjišťování vlastností chemických látek. V březnu si mohli osmáci vyzkoušet destilaci vody a získávání vonných silic z koření pomocí destilace a vodní páry.