Deváťáci navštívili MŠ Mošnerovu

V pondělí 19. 12. 2022 naši deváťáci navštívili svoje malé kamarády ve školce na Mošnerově ulici. Společně si zazpívali koledy, vyrobili vánoční ozdoby, pohráli v herně a ochutnali dětský punč, který jim paní učitelky z MŠ připravily.

Akce Polybus

Dne 28. 11. 2022 se žáci sedmých tříd zúčastnili akce “Polybus” na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, kde si vyrobili praktický stojánek na mobil.

Exkurze do Honeywellu

Dne 14. 11. 2022 se žáci devátých tříd a osmé třídy zúčastnili exkurze ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., která se zaměřuje na výrobu a opravy částí leteckých motorů.