Pozor, uzavření komunikace

Vážení občané, v období od 28. 8. do 30. 8. 2023 budou prováděny asfaltové práce na akci Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek l1l, která se nachází těsně blízkosti vašich domů. Ve dnech 29. 8. (úterý) a 30. 8. (středa) budou tyto práce probíhat za PLNÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACE, příjezd dopravními prostředky po této komunikaci proto nebude možný, ani pro obyvatele přilehlých nemovitostí! Pro zachování bezpečnosti a zdárný průběh výstavby Vás žádáme o respektování osazeného přechodného dopravního značení, případných informačních tabulek a zábran pro usměrnění pohybu […]

Zahájení školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin pro žáky 2. – 9. ročníku,      v 10.00 hodin pro žáky 1. ročníku. Internátní žáci se mohou ubytovat již od 7.30 hodin. Všichni žáci mají automaticky nahlášený oběd. Družina bude pro zájemce k dispozici do 16:00 hodin.