Vážení občané,

v období od 28. 8. do 30. 8. 2023 budou prováděny asfaltové práce na akci Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek l1l, která se nachází těsně blízkosti vašich domů.

Ve dnech 29. 8. (úterý) a 30. 8. (středa) budou tyto práce probíhat za PLNÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACE, příjezd dopravními prostředky po této komunikaci proto nebude možný, ani pro obyvatele přilehlých nemovitostí!

Pro zachování bezpečnosti a zdárný průběh výstavby Vás žádáme o respektování osazeného přechodného dopravního značení, případných informačních tabulek a zábran pro usměrnění pohybu v prostoru stavby. Zároveň se Vám omlouváme za dočasné zhoršení podmínek způsobené stavební činnosti.

Práce provádí firma M-SILNICE a.s.

Stavbyvedoucí: Michal Horák, tel.: 725 867 062