Pozor, uzavření komunikace

Vážení občané, v období od 28. 8. do 30. 8. 2023 budou prováděny asfaltové práce na akci Tř. Svornosti – oprava vozovky, úsek l1l, která se nachází těsně blízkosti vašich domů. Ve dnech 29. 8. (úterý) a 30. 8. (středa) budou tyto práce probíhat za PLNÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACE, příjezd dopravními prostředky po této komunikaci proto nebude možný, ani pro obyvatele přilehlých nemovitostí! Pro zachování bezpečnosti a zdárný průběh výstavby Vás žádáme o respektování osazeného přechodného dopravního značení, případných informačních tabulek a zábran pro usměrnění pohybu […]

Pálení čarodějnic

28. 4. 2023 jsme se s dětmi zúčastnili události pořádané základní školou a internátem – PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Celá akce se velmi zdařila, děti si užily spoustu zábavy při plnění mnoha úkolů a nechyběla ani sladká odměna na konci. Velmi děkujeme za organizaci.