Průvodní dopis pro rodiče

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás jako na zákonné zástupce a rodiče dětí a žáků olomouckých škol s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se kvality vzdělávání na školách na území našeho města a obce Bystročice. Dotazníkové šetření realizujeme v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP), který se zaměřuje na zlepšení kvality vzdělávání v regionu u základních a mateřských škol a jehož cílem je také zlepšení spolupráce škol, zřizovatelů, zástupců neformálního vzdělávání a rovněž i rodičů. Máme možnost podílet se na zvyšování kompetencí pedagogů přímo v našem regionu.  Od Vás, rodičů, bychom rádi zjistili názor na kvalitu vzdělávání  v Olomouci a také zmapovali Vaše očekávání v této oblasti. Zajímají nás Vaše názory nejen na způsob výuky a známkování  na našich školách, ale i způsob a míra komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči, či akční plánování školy v uplynulém období. S výstupy budeme pracovat při nastavování priorit a konkrétních aktivit v rámci akčních plánů projektu MAP v následujících letech.

Dotazník je anonymní, pouze bychom rádi znali školu, kterou Vaše dítě/děti navštěvují. Vyplnění dotazníku zabere maximálně 15 min  a najdete jej na tomto odkuzu: https://bit.ly/olomoucke-skoly

Šetření probíhá v termínu do 30.5.2023.

Děkujeme za Váš čas a spolupráci

Za realizační tým projektu MAP

PhDr. Hana Fantová
vedoucí odboru

Magistrát města Olomouce
Odbor školství
Palackého 14 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 570 | mobil: +420 602 708 172
e-mail: hana.fantova@olomouc.eu
www.olomouc.eu