Dne 13. 10. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Burzy práce a vzdělávání. Akce proběhla na Výstavišti Flora Olomouc v pavilonu A.

Děti zde získaly informace o nabízených oborech na SŠ v Olomouckém kraji, na stanovištích si prakticky mohly vyzkoušet různá povolání. Také si zasoutěžily o hodnotné ceny vystavovatelů.