Akce v měsíci dubnu

3. 4.    MAŇÁSKOVÉ DIVADLO v naší MŠ 5. 4.   UKLIĎME ČESKO – vycházka s úklidem 9. 4.   FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ v MŠ 12. 4. CANISTERAPIE – hra s pejskem 17. 4. Návštěva divadelního představení v Divadle hudby 24. 4. MUZIKOTERAPIE – dopoledne s p.Tomkovou a hudebními nástroji 25. 4. „SLET ČARODĚJNIC“- dopoledne na zahradě MŠ 26. 4. Návštěva výstavy  JARNÍ FLORA

Kouzelná odpadová talkshow

Žáci prvních až pátých ročníků se ve středu 15. března zúčastnili besedy s populárními osobnostmi a odborníky na téma třídění odpadů. Poutavou formou se dozvěděli, co je to odpadová pyramida, jak správně třídit plasty, papír, sklo i nápojové kartony. Vtipná videa doplnily rozhovory s oblíbeným hercem Michalem Nesvadbou a herečkou olomouckého divadla Tramtarie Barborou Šebestíkovou.

Akce v měsíci březnu

4.3.- 5.3. Jarní prázdniny= prázdninový provoz 11.3. VELIKONOČNÍ POHÁDKA- divadelní představení v Divadle hudby 13.3. Muzikoterapie s paní Tomkovou 15.3. Canisterapie 18.3. Maminko, tatínku, dočisti mi pusinku (přednáška o dentální hygieně) 20.3. SKŘÍTEK- divadelní představení v Divadle hudby 22.3. FOR Model – návštěva výstavy na Výstavišti Flora ODEMYKÁNÍ ZAHRADY – dle příznivého počasí uvítáme dopoledne jaro na naší zahrádce