Vypečená houska

Druhé třídy se zúčastnily programu Vypečená houska v centru Sluňákov. Pomocí různých aktivit se žáci během dopoledne teoreticky i prakticky seznámili s postupy zpracování obilí. Vyzkoušeli si, jak se mlátilo cepy, uhnětli těsto a nakonec si každý žák upekl svou vlastní housku.

Noc s Andersenem

Dne 23. 3. 2023 se uskutečnila pro žáky třetích tříd Noc s Andersenem s bohatým a všestranným programem. Odvážlivci mohli ve škole i nocovat. Dozvěděli se spoustu nových informací, pekli dort a zúčastnili se večerní cesty za pokladem.

Výroba papíru

V únoru žáci III. A navštívili Sluňákov. Dozvěděli se, jak vzniká papír, proč bychom jím neměli plýtvat, a dokonce si každý zkusil papír ručně vyrobit.