Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje poradenské služby dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tým ŠPP tvoří školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence. ŠPP poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a podporuje vzájemnou spolupráci. Náplní práce ŠPP je péče o pozitivní školní klima, kariérové poradenství, prevence rizikového chování atd.


pozice

jméno

telefon

e-mail


Školní konzultant

Mgr. Klára Wolfová

585 158 956

wolfova@logopaed.cz


Výchovný poradce

Mgr. Magda Němcová

585 158 933

775 018 799 (mobil)

nemcova@logopaed.cz


Školní metodik prevence

Mgr. Petra Hanyková

585 158 932

hanykova@logopaed.cz


Konzultační hodiny: úterý 12:40 – 13:25 (po dohodě možnost individuálního termínu)