Zaměstnanec

email


Backová Nikola Mgr.

backova@logopaed.cz


Bílá Anna Mgr.

bila@logopaed.cz


Fetková Lada Mgr.

fetkova@logopaed.cz


Gřešková Martina Mgr.

greskova@logopaed.cz


Hamerská Martina Mgr.

hamerska@logopaed.cz


Hanyková Petra Mgr.

hanykova@logopaed.cz


Hradilová Lenka Mgr.

hradilova@logopaed.cz


Hrubý Jakub Mgr.

hruby@logopaed.cz


Kalousková Martina Mgr.

kalouskova@logopaed.cz


Konečná Edita Mgr.

konecna@logopaed.cz


Kotulková Tereza Mgr.

kotulkova@logopaed.cz


Kvěšová Petra Mgr.

kvesova@logopaed.cz


Lukáčová Veronika Mgr.

lukacovav@logopaed.cz


Němcová Magda Mgr.

nemcova@logopaed.cz


Němec Petr Mgr.

nemec@logopaed.cz


Němečková Denisa

nemeckova@logopaed.cz


Nováková Alice Mgr.

novakova@logopaed.cz


Oklešťková Barbora Mgr.

oklestkova@logopaed.cz


Prudilová Hana Mgr.

prudilova@logopaed.cz


Repčíková Eva Mgr.

repcikova@logopaed.cz


Řezáčová Dana Mgr.

rezacova@logopaed.cz


Satorová Alena PaedDr.

satorova@logopaed.cz


Šimáčková Alena PaedDr.

simackova@logopaed.cz


Šípková Jitka Mgr.

sipkova@logopaed.cz


Šustrová Anna Mgr.

sustrova@logopaed.cz


Tesáková Jana Mgr.

tesakova@logopaed.cz


Weisová Sabina Mgr.

weisova@logopaed.cz


Wolfová Klára Mgr.

wolfova@logopaed.cz


Zábojová Ivona Mgr.

zabojova@logopaed.cz


Zatloukalová Hana Mgr.

zatloukalova@logopaed.cz


Ziaka Romana Mgr.

ziaka@logopaed.cz