3D pero

I žáci v nemocnici mají možnost pracovat v rámci vyučovacího bloku s 3D perem.