zaměstnanec

email


Boková Ivana

bokova@logopaed.cz


Bezděková Hana Mgr.

bezdekova@logopaed.cz


Kašparová Lenka

kasparova@logopaed.cz


Melounová Jana Mgr.

melounova@logopaed.cz


Šindelka Jaroslav Mgr.

sindelka@logopaed.cz


Závodná Jana Mgr.

zavodna@logopaed.cz